1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


آیین نامه و مقررات آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه شماره یک

 

 

برخی از قوانین و مقررات های آموزشی مطابق بخشنامه ها اصلاح گردیده و قابل استناد نمی باشد لذا شما می توانید آخرین تغییرات آموزشی را از طریق لینک های ذیل مشاهده نمایید: 

اداره پذیرش و ثبت نام

اداره دانش آموختگان

اداره مشمولین

پیوندها