1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


خدمات بیمه دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان ارجمند می رساند:
با عنایت به حساسیت موضوع بیمه حوادث دانشجویی در طول سال تحصیلی، بدینوسیله به اطلاع می رساند حق بیمه حوادث دانشجویی هنگام ثبت نام و انتخاب واحد از دانشجویان دریافت و برابر قرارداد منعقده با شرکت بیمه سینا کلیه دانشجویان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند لذا در صورت بروز هرگونه حادثه جهت دریافت غرامت به همراه اسناد پزشکی به اداره خدمات دانشجویی مراجعه تا اقدامات لازم مبذول گردد.ضمنا شرایط دریافت بیمه به شرح ذیل می باشد:

 

- سرانه و مدت بیمه هر دانشجو به این شکل است که مبلغ 20000هزار ریال سرانه هر دانشجو می باشد و هر فرد از اول مهر ( شروع سال تحصیلی ) تا پایان شهریور سال بعد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

- بیمه حوادث دانشجویی صرفا شامل حوادث دانشگاه و خارج از آن می شود و مرتبط به هرگونه بیماری نمی باشد .

- در صورت بروز حادثه مراحل استفاده از مزایای بیمه به این صورت است که دانشجو با مراجعه به امور دانشجویی و تحویل دادن مدرک مربوط به حادثه و ارائه قبوض فیش های پرداخت شده به کارشناس امور دانشجویی تقاضای استفاده از تسهیلات را می نماید و دانشگاه طی نامه ، دانشجو را به اداره بیمه جهت دریافت خسارت معرفی می نماید.

- مبلغ خسارت قابل پرداخت هر دانشجو :

1- جبران هزینه پزشکی ناشی از حوادث 20 میلیون ریال.

2- غرامت فوت ناشی از حوادث 100 میلیون ریال.

3- غرامت نقص عضو کلی یا جزئی ناشی از حوادث 100 میلیون ریال.

پیوندها