1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


خدمات کار دانشجویی

شرایط و مدارک مورد نیاز:

- محل انجام کار دانشجویی منحصرا در قسمت های مختلف داخل دانشگاه به غیر از قسمت آزمون هاو امتحانات می باشد .

- مدارک لازم جهت انجام کار دانشجویی در ابتدای هر ترم تحصیلی : تصویر کارت دانشجویی ، تصویر برگه انتخاب واحد نهایی مربوطه ، تکمیل فرم درخواست که در اختیار امور دانشجویی می باشد.

- مبلغ حق الزحمه دانشجویان به ازاء هر ساعت : دانشجوی مقطع کارشناسی 12500 ریال و دانشجوی کارشناسی ارشد 17500 ریال می باشد.

- حد اکثر ساعات انجام کار ماهیانه هشتاد ساعت در هر ماه طبق قرارداد است.

- پرداخت حق الزحمه پس از پایان زمان قید شده در قرارداد و ارائه گزارش عملکرد توسط قسمت های مربوطه توسط امور مالی پرداخت می شود.

دریافت فرم ثبت نام:

آندسته از دانشجویانی که  متقاضی کار دانشجویی می باشند فرم تقاضا ( دانلود فرم تقاضا ) را دریافت نموده و پس از تکمیل آن به اداره خدمات دانشجویی مراجعه نمایید.

جهت تحویل فرم تقاضا برای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 به امور دانشجویی مرکز مراجعه نمایید.

پیوندها