1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


خدمات وام دانشجویی

مهلت درخواست وام شهریه تحصیلی نیمسال اول 93-92 باتمام رسیده است

دانشجویانی که فرم ثبت نام اولیه را تحویل اداره خدمات دانشجویی نموده اند جهت تکمیل پرونده حداکثر تا تاریخ 03/07/1392 به این اداره مراجعه نمایند 

لیست اسامی دانشجویانی که وام به آنها تعلق یافته است

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده وام شهریه

شرایط دریافت وام:

- وامی که به دانشجویان پیام نور پرداخت می شود وام شهریه می باشد .

 

- مبلغ وام شهریه در صورت وجود اعتبار و تخصیص آن از سوی صندوق رفاه وزارت علوم و نیز با توجه به تعداد زیاد متقاضیان وام در دانشگاه پیام نور بدین شرح می باشد :

- وام شهریه کارشناسی تا 2500000 ریال در هر ترم در کل تحصیل تا سقف 10000000 ریال می باشد.

- وام شهریه کارشناسی ارشد تا 10000000 ریال در هر ترم و در کل تحصیل تا سقف 40000000 ریال می باشد.

- دانشجویان حائز شرایط مقطع کارشناسی تا 8 ترم تحصیلی و کارشناسی ارشد تا 4 ترم تحصیلی می تواند از وام شهریه بهره مند شوند .

- نحوه بازپرداخت وام دریافتی 9 ماه پس از فارغ التحصیلی و در اقساط 60 ماهه می باشد و یا بصورت تسویه کامل می باشد.(در رابطه با آقایان طول مدت نظام وظیفه در صورت مشمول بودن لحاظ می گردد)

- در صورت انصراف، اخراج و یا ترک تحصیل وام شهریه می بایست به همراه کارمزد بصورت یکجا پرداخت گردد.

- کارمزد وام شهریه 4% می باشد.

مدارک مورد نیاز( به همراه داشتن کلیه موارد ذیل هنگام تحویل مدارک الزامی می باشد):

- برگه انتخاب واحد ترم جاری

- تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل

- تصویر شناسنامه دانشجو

- تصویر کارت ملی دانشجو

- تصویر حکم کارگزینی ضامن( کارمند رسمی یا پیمانی بازنشته دولت --- فیش حقوقی یا هر نوع معرفی نامه قابل قبول نمی باشد)

- تصویر کارت ملی ضامن

- تصویر شناسنامه ضامن

- اصل برگه سند تعهد محضری

- تصویر برگه سند تعهد محضری به صورت A4( دریافت فرم )

- کامل کردن فرم های وام ارائه شده ( دریافت فرم مربوطه )

*** ضمنا در صورتی که پرونده ناقص باشد دانشجو از دریافت وام محروم می گردد ***

پیوندها