1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


واحد رایانه

آمار تجهیزات زیر نظر واحد رایانه

 

 

سایت و آزمایشگاه ها کارکنان و اعضای هیات علمی عنوان
69 دستگاه  73 دستگاه تعداد کامپیوتر
6 دستگاه 70 دستگاه تعداد پرینتر و اسکنر

 

 

 

آمار تعداد کاربران و میزان پهنای باند مصرفی مرکز

 

 

6 مگابایت میزان پهنای باند تخصیص یافته به مرکز ساری 
150 کاربر تعداد کاربران - کارکنان و اعضای هیئت علمی
19000 کاربر تعداد کاربران - دانشجویان و کاربران آزاد

 

 

آمار سایت ها و کارگاه های تحت نظارت واحد رایانه

 

 

 

مکان توضیحات تعداد رایانه عنوان
طبقه اول جهت برگزاری کلاسها و کارگاههای عمومی و تخصصی مرتبط 18 دستگاه سایت 1
طبقه همکف جهت استفاده دانشجویان در ساعات اداری و برگزاری کلاس در ساعات غیر اداری 26 دستگاه سایت 2
طبقه همکف جهت استفاده دانشجویان رشته جغرافیا 8 دستگاه کارگاه GIS

 

 

پیوندها