1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


کارپردازی

دریافت درخواست های خرید کالاهای که در انبار موجود نمی باشد و دقت در خریداری با هزینه کمتر و کیفیت بالا صورت پذیرد.
تهیه غذا ، صبحانه و برگزاری مراسم بر اساس درخواست مدیر مالی

پیوندها